Arvonimet Suomessa

Arvonimet myöntää tasavallan presidentti. Arvonimilautakunta antaa arvonimiasioista lausuntonsa presidentille.

Suoranaisena jatkona suuriruhtinaskunnan ajan arvonimikäytännölle Suomessa tasavallan presidentti voi jakaa erilaisia arvonimiä "todellisen viran niitä seuraamatta". Tämä perustuu nykyään lakiin julkisista arvonannon osoituksista (1215/1999) ja sen nojalla annettuun asetukseen arvonimistä (381/2000). Kaiken kaikkiaan arvonimiä on myönnetty itsenäisyyden aikana (vuodesta 1918 lähtien) noin 13 000.

Arvonimeä haetaan tasavallan presidentiltä kirjallisesti perustellulla hakemuksella. Hakijana voivat olla yksityiset henkilöt tai organisaatiot, jotka maksavat myös veron arvonimestä. Henkilölle haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata hänen elämäntyötään.

Käytössä olevat suomalaiset arvonimet

Suluissa olevat summat tarkoittavat arvonimestä maksettavan veron määrää. Jälkimmäinen summa osoittaa veron määrän silloin, kun arvonimen saaja on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon. Muussa tapauksessa veroa maksetaan edellisen summan mukaan. Veron maksaa arvonimeä esittänyt taho, ei arvonimen saaja itse.

1 ryhmä 
(vero 48 400 euroa tai 12 100 euroa)
Valtioneuvos
Vuorineuvos

2 ryhmä (vero 33 300 euroa tai 8 300 euroa)
Energianeuvos
Erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri
Kauppaneuvos
Liikenneneuvos
Maanviljelysneuvos
Matkailuneuvos
Merenkulkuneuvos
Metsäneuvos
Ministeri
Teollisuusneuvos
Valtiopäiväneuvos
Viestintäneuvos
Ylipormestari

3 ryhmä 
(vero 24 200 euroa tai 6 000 euroa)
Apteekkineuvos
Insinöörineuvos
Rahoitusneuvos
Vakuutusneuvos
Yrittäjäneuvos

4 ryhmä 
(vero 19 300 euroa tai 4 800 euroa)
Kaupunginjohtaja
Kaupunkineuvos

5 ryhmä (vero 16 400 euroa tai 4 100 euroa)
Arkkiatri
Laamanni
Maaneuvos
Patenttineuvos
Rakennusneuvos
Ylisosiaalineuvos

6 ryhmä (vero 12 000 euroa tai 3 000 euroa)
Kanslianeuvos
Lehdistöneuvos
Maakuntaneuvos
Professori
Sairaalaneuvos

7 ryhmä 
(vero 8 700 euroa tai 2 200 euroa)
Budjettineuvos
Eläinlääkintöneuvos
Eräneuvos
Hallitusneuvos
Kalastusneuvos
Kenttäpiispa
Kulttuurineuvos
Kunnallisneuvos
Liikuntaneuvos
Lääkintöneuvos
Maanmittausneuvos
Metsätalousneuvos
Museoneuvos
Nuorisoasiainneuvos
Poliisineuvos
Pääkonsuli
Satamaneuvos
Työsuojeluneuvos
Verotusneuvos
Ympäristöneuvos

8 ryhmä 
(vero 6 200 euroa tai 1 550 euroa)
Ammattikasvatusneuvos
Balettineuvos
Elokuvaneuvos
Järjestöneuvos
Kalatalousneuvos
Kamarineuvos
Kaupallinen neuvos
Kihlakunnanneuvos
Kiinteistöneuvos
Kirjapainoneuvos
Kirjastoneuvos
Kotiseutuneuvos
Kotitalousneuvos
Kotiteollisuusneuvos
Kouluneuvos
Kunnanjohtaja
Käsityöneuvos
Luotsineuvos
Lähetystöneuvos
Musiikkineuvos
Opetusneuvos
Pitäjänneuvos
Pormestari
Puutarhaneuvos
Revisioneuvos
Seurakuntaneuvos
Sosiaalineuvos
Talousneuvos
Teatterineuvos
Terveydenhuoltoneuvos
Uittoneuvos

9  ryhmä 
(vero 4 250 euroa tai 1 100 euroa)
Yliagronomi
Yliarkkitehti
Yli-insinööri
Yli-intendentti
Ylimetsänhoitaja

10 ryhmä 
(vero 3 300 euroa tai 820 euroa)
Konsuli
Lähetystösihteeri
Taloustirehtööri
Ylikamreeri
Ylirakennusmestari

11 ryhmä 
(vero 2 700 euroa tai 680 euroa)
Rehtori
Varakonsuli

10 ryhmä 
(vero 1 100 euroa tai 270 euroa)
Yliopettaja

11 ryhmä 
(vero 770 euroa tai 200 euroa)
Asessori
Eläinlääkintöasessori
Lehtori

12 ryhmä 
(vero 640 euroa tai 160 euroa)
Intendentti
Kamreeri
Postimestari
Rovasti
Sotakamreeri

13 ryhmä 
(vero 330 euroa tai 80 euroa)
Lentokapteeni

14 ryhmä 
(vero 70 euroa tai 50 euroa)
Director cantus
Director musices


Viimeksi arvonimiluetteloa on muutettu tasavallan presidentin asetuksella tammikuussa 2012.

Lähde: Wikipedia